Огнян Донев е придобил акции на „Софарма“ за 96 хил. лв.

Заедно с „Донев инвестмънтс холдинг” АД той е формирал оборот от 815 хил. лв. с акции на дружества, в чието ръководство участва

Огнян Донев е придобил акции на „Софарма“ за 96 хил. лв.

Огнян Донев Снимка: sopharmagroup.com

(5DOV / DOVUHL) (3JR / SFARM) (SO5 / SFTRD) (6S6 / SFI)
Коментари